1.E.1 - Nyborg, erhvervsomr. Nymarksvej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, erhvervsomr. Nymarksvej

 • Plannummer

  1.E.1

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Max. miljøklasse

  3

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  1000

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af byplanvedtægt nr. 6

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse min. 1.000 og max. 2.000 m2

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget