1.C.9 - Nyborg, Østerdam

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Østerdam

 • Plannummer

  1.C.9

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  10

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan etabeleres ialt max. 2.700 m2 detailhandels bruttoetageareal, heraf max. 2.000 m2 til dagligvarebutik.

 • Områdets anvendelse

  Der kan etableres et samlet bruttobutiksareal på 2.700 m2 i området. Den enkelte butik må ikke overstige 2.000 m2 bruttobutiksareal.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 139

 • Særlige bestemmelser

  Ud over én dagligvarebutik, benzin-/servicestation med tilhørende butikssalg kan etableres større salgs- og servicevirksomheder.

 • Specifik anvendelse

  4110

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget