1.C.5 - Nyborg, Torvet, rådhus, m.m

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Torvet, rådhus, m.m

 • Plannummer

  1.C.5

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  I stueetagerne kan der indrettes erhvervsarealer, til de brancher der indgår i udpegning af bymidter. Området anvendes fortrinsvis til offentlig administration, service m.m.

 • Bebyggelsens omfang

  Bruttobutiksarealer må ikke overstige 500 m2. . Der kan ikke umiddelbart opføres ny bebyggelse grundet fortidsmindefredningen.

 • Opholdsarealer

  Der skal arbejdes for en samlet stiforbindelse langs voldgraven.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 16 og 142

 • Særlige bestemmelser

  Bevaringsværdig bykerne.

 • Specifik anvendelse

  4110, Offentlig administration

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst