1.C.2 - Nyborg, bykernen - gågadecentrum

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, bykernen - gågadecentrum

 • Plannummer

  1.C.2

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan indrettes erhvervsarealer til de brancher der indgår i udpegning af bymidter.

 • Bebyggelsens omfang

  Bruttobutiksarealet må være max 1.500 m2 for dagligvarebutikker og max 1.000 m2 for udvalgsvarebutikker.

 • Opholdsarealer

  Det skal tilstræbes at etablere fælles friarealer i gårdmiljøer for beboelser.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 142

 • Særlige bestemmelser

  Bevaringsværdig bykerne. På grund af områdets bevaringsværdige bebyggelse og de trafikale forhold kan der ikke indrettes store butikker.

 • Specifik anvendelse

  4110

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst