1.BL.9 - Nyborg, Butik m.m. Skaboeshusevej 103

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Butik m.m. Skaboeshusevej 103

 • Plannummer

  1.BL.9

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Anvendelsen fastlægges til blandet bolig og erhvervsformål herunder én enkeltstående butik til områdets daglige forsyning. Der kan endvidere placeres et tankanlæg med tilhørende servicefaciliteter.

 • Bebyggelsens omfang

  Bruttoetagearealet må være max. 1.000 m2 for en dagligvarebutik, og der kan i forbindelse hermed etableres max. 200 m2 til personalefaciliteter.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 257

 • Særlige bestemmelser

  Området skal bebygges efter en samlet plan, der sikrer området et bymæssigt udtryk tilpasset facade- og vejforløbet på Skaboeshusevej.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, Butikker til lokalområdets forsyning, Tankstation

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget