1.BL.8 - Nyborg, Vestergade 34

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Vestergade 34

 • Plannummer

  1.BL.8

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Der kan indrettes liberalt erhverv i en del af boligen, til den der bebor boligen.

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelse må ikke opføres i mere end en etage med udnyttelig tagetage. Dog kan byrådet give tilladelse til 2 etager i forbindelse med den eksist. bebyggelse i 2 etager.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 238. Der må ikke foretages udstykninger under 700 m2.

 • Særlige bestemmelser

  Bygnigen er registreret som bevaringsværdig SAVE 4. I Lokalplanen er den udpeget som bevaringsværdig med bestemmelse om, at den ikke må nedrives.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget