1.BL.4 - Nyborg, Dampskibsmolen

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Dampskibsmolen

 • Plannummer

  1.BL.4

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12.5

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan i området opføres et etageareal på max 9700 m2.

 • Opholdsarealer

  Promenader skal være offentligt tilgængelige, og der skal være fri passage.

 • Trafik

  Offentlige promenader skal fri- og opretholdes.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af helhedsplan for DSB-arealerne, Nyborg havn og af lokalplan nr. 108

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget