1.BL.2 - Nyborg, Midtermolen

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Midtermolen

 • Plannummer

  1.BL.2

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  4

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boliger med tilhørende ikke generende erhverv samt kulturelle og rekreative formål.

 • Bebyggelsens omfang

  Bygninger må indrettes med 2-4 etager. Bebyggelse, parkering og friarealer skal disponeres i overensstemmelse med principperne i den retningsgivende illustrationsplan. Arkitekturen skal gives et maritimt udtryk, og der skal sikres udsigt til vand fra flest mulige boliger.

 • Trafik

  Der skal anlægges offentlige promenader langs alle kajstrækninger. Der skal etableres minimum 1 p-plads pr. boligenhed.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af helhedsplan for DSB-arealerne, Nyborg havn og delvist af lokalplan nr. 108, 229 og 144c.

 • Særlige bestemmelser

  Der kan i området opføres et etageareal på max 12.300 m2. Der skal etableres en mindre lystbådehavn mod Tømmergraven i forbindelse med udbygningen af del sydlige del af området.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget