1.B.6 - Nyborg, Aldershvilevej, Rødby m.m.

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Østerøvej og Vagtstien

 • Plannummer

  1.B.6

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  900

 • Bebyggelsens omfang

  Ny bebyggelse skal tilpasses den stedlige byggeskik med hensyn til placering, arkitektur, materialer og farvevalg

 • Trafik

  Eksisterende stiforbindelser til stranden skal opretholdes.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 10

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse min. 900 m2

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget