1.B.45 - Nyborg, Provst Hjortsvej, ved epileptikerhjemmet

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Provst Hjortsvej, ved epileptikerhjemmet

 • Plannummer

  1.B.45

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocent for åben-lav 30 og anden bebyggelse 40%.

 • Særlige bestemmelser

  Ny bebyggelse skal tilpasses den stedlige byggeskik vest for Provst Hjortsvej med hensyn til placering, arkitektur, materialer og farvevalg.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Aflyst