1.B.31 - Nyborg, Egeparken

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Egeparken

 • Plannummer

  1.B.31

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 132

 • Særlige bestemmelser

  Der må ikke foretages yderligere udstykninger.

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget