1.B.30 - Nyborg, Lærkeparken

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Lærkeparken

 • Plannummer

  1.B.30

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Opholdsarealer

  Det skal tilstræbes at etablere fælles friarealer i gårdmiljøer for beboelser.

 • Trafik

  Stiforbindelser skal opretholdes.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 101

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget