1.B.29 - Nyborg Fængselsboligerne

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg Fængselsboligerne

 • Plannummer

  1.B.29

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Tjenesteboligerne er i Kommuneatlas Nyborg udpeget som bevaringsværdig sammenhæng. Om- og tilbygninger skal tilpasses den stedlige byggeskik med hensyn til placering, materialer og farver

 • Bebyggelsens omfang

  Der er i lokalplanen udarbejdet en fælles plan for placering af skure og carporte.

 • Miljø

  Evt. støjafskærmning mod vej skal foretages under hensyntagen til bebyggelsens bevaringsværdi.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 225

 • Særlige bestemmelser

  Evt. udstykning skal foretages efter en samlet udstykningsplan og skal følge eksisterende haveskel, så områdets grundplan omkring den symetriske akse bevares.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget