1.B.25 - Nyborg, Havnegadekvarteret

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Havnegadekvarteret

 • Plannummer

  1.B.25

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 16 og delvist af nr. 32

 • Særlige bestemmelser

  Området er en del af den bevaringsværdige bykerne.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget