1.B.23 - Nyborg, Skibsværftsgrunden

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Skibsværftsgrunden

 • Plannummer

  1.B.23

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan opføres 2.170 m2 boligetageareal med 160 m2 til fællesfaciliteter. Husdybden må ikke overskride 12,5 m incl. karnapper, altaner, facadespring m.m.

 • Opholdsarealer

  Der skal skabes opholdsarealer svarende til minimum 25% af etagearealet.

 • Trafik

  Offentlige promenader skal fri- og opretholdes.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 111

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget