1.B.22 - Nyborg, område syd for Strandvejen

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, område syd for Strandvejen

 • Plannummer

  1.B.22

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 16 og 112E

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget