1.B.18 - Nyborg, Svanedamskvarteret

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Svanedamskvarteret

 • Plannummer

  1.B.18

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Eksist. bebyggelse i 2 etager må tilbygges i 2 etager. For området omkring Svandammens plejecenter gælder en bebyggelsesprocent på 100, max. bygningshøjde 12,5 og max. 3 etager.

 • Opholdsarealer

  Eksist. boldbane ved Ellemosevej og parken ved Børge Jensens plads skal bevares som fællesfriarealer.

 • Miljø

  Ny bebyggelse skal tilpasses den stedlige byggeskik med hensyn til placering, arkitektur, materialer og farver.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 136.

 • Særlige bestemmelser

  Bevaringsværdig bebyggelse skal bevares. Wørrishøffersgade er udpeget som bevaringsværdig, der udarbejdes bevarende lokalplan.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget