1.B.17 - Nyborg, Sofie-og Johannesgården

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Sofie-og Johannesgården

 • Plannummer

  1.B.17

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Opholdsarealer

  Mindst 25% af området skal anvendes til samlede friarealer til fælles for hele området.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af byplanvedtægt nr. 9

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget