1.B.15 - Nyborg, Grejsdalen

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Grejsdalen

 • Plannummer

  1.B.15

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  900

 • Trafik

  Stiforbindelse til voldterrænet skal opretholdes.

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse min. 900 m2

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget