1.B.13 - Nyborg, Sprotoften

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Sprotoften

 • Plannummer

  1.B.13

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Opholdsarealer

  Mindst 25% af området skal anvendes til samlede friarealer til fælles for hele området.

 • Trafik

  Stiforbindelse over den gamle banegrav til Borgerskovskolen skal opretholdes.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 223

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget