1.B.12 - Nyborg, Åparken og Ådalen

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Åparken og Ådalen

 • Plannummer

  1.B.12

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Opholdsarealer

  Mindst 25% af området skal anvendes til samlede friarealer til fælles for hele området.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 51

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget