1.B.10 - Nyborg, Kystvejskvarteret

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Nyborg, Kystvejskvarteret

 • Plannummer

  1.B.10

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocent for åben-lav 30 og anden bebyggelse 40%. Eksist. bebyggelse i 2 etager må tilbygges i 2 etager.

 • Opholdsarealer

  De grønne områder for enden af de nord/sydgående veje skal bevares som fælles friarealer.

 • Trafik

  Stiforbindelse på tværs af området skal bevares.

 • Særlige bestemmelser

  Bevaringsværdig bebyggelse skal bevares. Ny bebyggelse skal tilpasses den stedlige byggeskik med hensyn til placering, arkitektur, materialer og farvevalg.

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget