12.B.2 - Langtved Boligområde Landzone

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Langtved Boligområde Landzone

 • Plannummer

  12.B.2

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Opholdsarealer

  Fælles fri- og opholdsarealer skal fastholdes.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget