15.R.1 - Langå, sportsplads

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Langå, sportsplads

 • Plannummer

  15.R.1

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Sportsplads med klubfaciliteter.

 • Bebyggelsens omfang

  Evt. ny bebyggelse skal opføres i nær tilknytning til eksist. bebyggelse.

 • Miljø

  Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 1.5

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget