15.O.1 - Langå, kirke

static-map

Bestemmelser

  • Plannavn

    Langå, kirke

  • Plannummer

    15.O.1

  • Anvendelse generelt

    Område til offentlige formål

  • Fremtidig zonestatus

    Landzone

  • Max. antal etager

    1

  • Max. bygningshøjde

    6

  • Udstykningsforbud

    Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

  • Bebyggelsens omfang

    Der må opføres småbygninger til områdets drift.

  • Lokalplaner

    Området er omfattet af lokalplan nr. 1.5

  • Specifik anvendelse

    Religiøse institutioner og gravpladser

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
  • Status

    Vedtaget