15.E.1 - Langå, erhverv v. Svendborg Landevej

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Langå, erhverv v. Svendborg Landevej

 • Plannummer

  15.E.1

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  33% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  2 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Max. miljøklasse

  3

 • Min. miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Miljø

  Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 3.1 og 42.07

 • Specifik anvendelse

  Let industri og håndværk

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget