21.O.1 - Kullerup, kirke

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Kullerup, kirke

 • Plannummer

  21.O.1

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. bygningshøjde

  6

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Der må opføres småbygninger til områdets drift.

 • Specifik anvendelse

  Religiøse institutioner og gravpladser

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget