6.O.3 - Herrested-Måre, sportsplads, m.m.

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Herrested-Måre, sportsplads, m.m.

 • Plannummer

  6.O.3

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Skole og sportsplads

 • Bebyggelsens omfang

  Ny bebyggelse skal opføres i nær tilknytning til eksist. bebyggelse.

 • Miljø

  Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter. Eksist. beplantning ved sportsplads skal bevares.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 4, lokalplan nr. 256 og lokalplan nr. 7.5, 8.3, 8.4, 9.2

 • Specifik anvendelse

  Kulturelle institutioner

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget