6.O.2 - Herrested- Måre, præstegård

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Herrested- Måre, præstegård

 • Plannummer

  6.O.2

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  20% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Udpegede bevaringsværdige bygninger bevares og evt. ny-, om- og tilbygninger udføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 4

 • Særlige bestemmelser

  Bygninger opført før 1950 registreres og de bevaringsværdige udpeges.

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Offentlig administration

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget