7.E.1 - Frørup, erhvervsomr. Lundevænget

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Frørup, erhvervsomr. Lundevænget

 • Plannummer

  7.E.1

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Max. miljøklasse

  3

 • Min. miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af byplanvedtægt nr. 3, lokalplan nr. 11.2 og nr. 8.5

 • Specifik anvendelse

  Let industri og håndværk

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget