7.BL.6 - Frørup, jordbrugsparceller

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Frørup, jordbrugsparceller

 • Plannummer

  7.BL.6

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Max. miljøklasse

  2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  5000

 • Bebyggelsens omfang

  Max. 500 m2 etageareal, heraf max. 300 m2 til boligformål

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 11.3

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse min. 5.000 m2 og max. 10.000 m2.

 • Specifik anvendelse

  Landsbyområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget