7.B.3 - Frørup, Snevrekilde

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Frørup, Snevrekilde

 • Plannummer

  7.B.3

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  700

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan 11.3

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse min. 700 m2.

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget