17.E.1 - Flødstrup Erhverv

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Flødstrup Erhverv

 • Plannummer

  17.E.1

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bebygget grundareal i m2

  45%

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  2.5 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Max. miljøklasse

  3

 • Min. miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Særlige bestemmelser

  Området må ikke udstykkes yderligere.

 • Specifik anvendelse

  Let industri og håndværk

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget