11.R.2 - Ellinge, sportsplads i Ellinge

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ellinge, sportsplads i Ellinge

 • Plannummer

  11.R.2

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Der må opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets drift.

 • Opholdsarealer

  Området skal bevares som byens centrale fælles friareal.

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget