11.R.1 - Ellinge, Off omr. Ellinge/Engen

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ellinge, Off omr. Ellinge/Engen

 • Plannummer

  11.R.1

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Opholdsarealer

  Området bevares som naturområde.

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 13

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget