11.E.1 - Ellinge, Erhverv Ellinge byzone

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ellinge, Erhverv Ellinge byzone

 • Plannummer

  11.E.1

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bebygget grundareal i m2

  40%

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  2.5 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Max. miljøklasse

  3

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 26

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Let industri og håndværk

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget