20.T.1 - Ellested, køreteknisk anlæg

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ellested, køreteknisk anlæg

 • Plannummer

  20.T.1

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Køreteknisk anlæg

 • Bebyggelsens omfang

  Evt. ny bebyggelse skal opføres ved Ellestedvej.

 • Opholdsarealer

  Området omkring søen skal bevares som grønt område og må ikke inddrages i anlægget.

 • Specifik anvendelse

  Trafikanlæg

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget