30.T.4 - Vindmøller ved Grimshavevej

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Vindmøller ved Grimshavevej

 • Plannummer

  30.T.4

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • MegaWatt der er planlagt for indenfor et vindmølleområde

  450

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Område med vindmøller

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 254

 • Specifik anvendelse

  Vindmølleanlæg

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget