30.T.1 - Scraperst. v. Strandskovgård

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Scraperst. v. Strandskovgård

 • Plannummer

  30.T.1

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 25

 • Specifik anvendelse

  Trafikanlæg

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget