30.S.13 - Ørbæk, Åhusene

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ørbæk, Åhusene

 • Plannummer

  30.S.13

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Bebyggelsesprocent

  10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Trafik

  Stiforbindelser til strandarealer skal bevares.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. S 20.01.01

 • Specifik anvendelse

  Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget