30.O.1 - Frørupvej, ungdomsinstitution

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Frørupvej, ungdomsinstitution

 • Plannummer

  30.O.1

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Ungdomsinstitution

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. B 51.30.01

 • Specifik anvendelse

  7131

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget