30.L.1 - Skalkendrup, halmlader

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Skalkendrup, halmlader

 • Plannummer

  30.L.1

 • Anvendelse generelt

  Landområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 201

 • Specifik anvendelse

  Jordbrugsområde

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget