30.A.1 - Kissendrup Flugtskydebane

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Kissendrup Flugtskydebane

 • Plannummer

  30.A.1

 • Anvendelse generelt

  Andet

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  30 m2 beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Der må max. opføres 30 m2 bebyggelse.

 • Miljø

  Det maksimale støjniveau for skydebaneanlæg skal overholdes.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 30

 • Specifik anvendelse

  Støjende fritidsanlæg

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget