4.E.1 - Aunslev, erhvervsområde v. Kertemindevej

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Aunslev, erhvervsområde v. Kertemindevej

 • Plannummer

  4.E.1

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Max. miljøklasse

  3

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Miljø

  Området skal zoneres under hensyntagen til nærliggende boliger og skole.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 211

 • Specifik anvendelse

  Let industri og håndværk

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget