3.O.3 - Ørbæk, Rosengården

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ørbæk, Rosengården

 • Plannummer

  3.O.3

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Plejecenter med ældreboliger

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 2

 • Specifik anvendelse

  Sundhedsinstitutioner

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget