3.O.2 - Ørbæk, kirken

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ørbæk, kirken

 • Plannummer

  3.O.2

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bygningshøjde

  6

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Der må opføres småbygninger til områdets drift.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 2

 • Specifik anvendelse

  Religiøse institutioner og gravpladser

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget