3.O.1 - Ørbæk, 4Kløverskolen, Ørbæk Midtpunkt, m.m.

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ørbæk, 4Kløverskolen, Ørbæk Midtpunkt, m.m.

 • Plannummer

  3.O.1

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Skole, institutioner, sport, kultur og park

 • Lokalplaner

  Området er delvist omfattet af byplanvedtægt nr. 2 og lokalplan nr. O.51.01.01

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål, Uddannelsesinstitutioner

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget