3.E.5 - Ørbæk, Ringvej

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ørbæk, Ringvej

 • Plannummer

  3.E.5

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebygget grundareal i m2

  33%

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  2 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde

  8

 • Max. miljøklasse

  3

 • Min. miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  2500

 • Bebyggelsens omfang

  Langs landevejen skal der tilstræbes at skabe et helhedspræg med beplantning, tilpasset skiltning og arkitektonisk kvalitet således det visuelle indtryk bliver godt.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 2 og delvist af lokalplan RE 51.19.

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse min. 2.500 m2.

 • Specifik anvendelse

  Let industri og håndværk

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget