3.E.3 - Ørbæk, Pilevej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Ørbæk, Pilevej

 • Plannummer

  3.E.3

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bebygget grundareal i m2

  33%

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  2 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde

  8

 • Max. miljøklasse

  3

 • Min. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Minimums udstykningsstørrelse

  2500

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 2

 • Særlige bestemmelser

  Grundstørrelse min. 2.500 m2

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget