18.O.1 - Øksendrupvej, kirke

static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Øksendrupvej, kirke

 • Plannummer

  18.O.1

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  6

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Der må opføres småbygninger til områdets drift.

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af lokalplan nr. 1.6

 • Specifik anvendelse

  Religiøse institutioner og gravpladser

Generelle rammer - Her gælder også de generelle rammer
 • Status

  Vedtaget